Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти, кенже административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына конкурс жарыялайт.

Кароолор (589)


Акыркы күн  17.07.2024
Квалификациялык талаптар  obyalenie-na-dvuh-yazykah_40662.docx

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 24 “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөөсү жөнүндө” Жарлыгынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кадрлар резервине киргизүү үчүн  кенже  административдик мамлекеттик жарандык кызматынын орундарына конкурс жарыялайт:

I. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.1.Кесиптик билим деңгээли: (иш орду Жалал-Абад ш.)

-жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча:  архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштуруу, геология, пайдалуу кен байлыктарды чалгындоо жана кайра иштетүү, техносфералык коопсуздук, гидрометеорология,  геофизика жана гидрогеология, техникалык илимдери, табият таануу илимдери, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу, информатика технологиялары.

 

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү: 

 

Жалпы мыйзамдар:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

 

Предметтик мыйзамдар:

- Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамын;

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы № 550 «Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө» токтому;

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-майындагы № 212 “Аймактарды топторго, уюмдарды - Жарандык коргонуу боюнча категорияларга киргизүү тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-майындагы № 213 “Жарандык коргонуу жаатындагы эскертүүлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-апрелиндеги № 179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;

  - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 23-октябрындагы № 569 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө” токтому;

  - 2019-жылдын 19-февралындагы № 58 “Жарандык коргонуу боюнча комиссия жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтому,

  - Кыргыз  Республикасынын Министрлер  Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти жөнүндө жоболорун.

 

Билгичтиги:

- ГИС технология, Adobe Photoshop, Corel Draw, Internet программалары боюнча билими;

- жабдуулар менен иштөө жөндөмдүүлүгү;

- компьютердик картографиялык иштерди жүргүзүү, топографиялык карта менен иштөө билими;

- демилгелүү, жоопкерчиликтүү,  командада иштөө жөндөмү болушу зарыл.

 

 Көндүмдөрү:

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди маалыматтарды түзүү, презентация кылуу;

-ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү.

 

II. Кенже топтогу административдик мамлекеттик кызмат орунуна:

1.2.Кесиптик билимдин деңгээли: (иш орду Бишкек ш.)

-жогорку билим төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, бухгалтердик эсеп жана аудит,финансы.

 

 Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

 

Кесиптик компетенттүүлүгү:

 Төмөнкүлөрдү билүү: 

 

Жалпы мыйзамдар:

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнүндө” токтому.

 

Предметтик мыйзамдар:

-  Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» Мыйзамы;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ №25 Жарлыгын “Иштеген жылдары үчүн кызматтык маянага үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө”, 2022-жылдын 1-августундагы ПЖ №266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыктары;

         - Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 1-августундагы №433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

          -  Кыргыз  Республикасынын Министрлер  Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №262 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин айрым маселелери жөнүндө” токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти жөнүндө жоболору.

          - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансалык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругу.                                                                                               

Билгичтиги:

- “1С-бухгалтерия”С программасын киргизүү жана иштетүүнү билүү, аны тастыктоочу сертификаттын болуусу зарыл;

- бюджеттик мекемелердин бухгалтердик отчетторун түзүү;

-  маалыматты жыйноо,талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо;

-  аналитикалык документтерди даярдоо.

 

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

- кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

- жеке арызын, кадрларды каттоо баракчасын, резюмени, сүрөтүн, өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

- паспорттун көчүрмөсүн;

- эмгек китепчеси, нотариустан же акыркы иштеген жеринде күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- керектүү кесиптик  билимин, илимий даражасын же илимий наамын тастыктоочу документтеридин нотариус аркылуу же персоналдарды башкаруу кызматтары аркылуу күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

Документтерди 2024-жылдын 17-июлуна чейин КР ӨКМне караштуу Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана божомолдоо жүргүзүү департаментине тапшыруу зарыл.   

Дареги Бишкек  шаары, Манас пр. 101/1, Жумабек көч. 203/1, 2-этаж КР ӨКМге караштуу ӨКМЖБД, байланыш телефондору 0770 228797, 0556 112804.

 

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу