Буйруктар

Документтин аталышы Жарыяланган датасыКабыл алынган датасы
№3-Д Кыргыз Республикасынын аймагында өзгөчө кырдаал шарттарында калкка жеке азык-түлүк топтомдору менен жардам берүү Тартибин бекитүү жөнүндө 21.06.2024 03.03.2023
2-Д Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде коррупциянын келип чыгуу тобокелдиги бар учурлардын жана кырдаалдардын тизмесин бекитүү жөнүндө 01.03.2024 01.09.2023
1-Д Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тынчтык мезгилде буюмдук мүлк менен камсыздоо жана материалдык-техникалык каражаттар менен камсыздоо (жабдуу) ченемдери жөнүндө (буюм кызматы боюнча) Жобону бекитүү тууралуу 01.03.2024 20.06.2023
2-Д Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдүк, ведомстволук жана аймактык бөлүктөрү тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө 22.02.2024 29.01.2024
1-Д Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуунун байкоо жана лабораториялык контролдоо тармагын түзүү жана анын ишинин тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 09.01.2024 03.03.2023
3-Д "Кыргыз Республикасында жай өнүгүп келе жаткан коркунучтарды жана тобокелдиктерди жиктөө жана эсепке алуу тартибин бекитүү жөнүндө" 26.12.2023 22.12.2023
Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу