Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча капиталдык курулуш департаменти

Байланыштар

Ибраимов Кубат Абдисеитович

Юридикалык дарек:

Ош, Муминов к., 11

Телефон: 0 (3222) 7-13-52 (факс)

Электрондук почта: plpchs@mail.ru

Кызматы, милдеттери жана функциялары

Жалпы жоболор
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча Капиталдык курулуш башкармалыгы (мындан ары – Башкармалык) Министрликтин ведомстволук бөлүмчөсүнүн бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын калкын жана аймактарын өзгөчө кырдаалдардан коргоого багытталган инженердик-коргоочу курулуштарды куруу.
Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
Башкармалыктын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган мөөрү, белгиленген үлгүдөгү башка мөөрлөрү, штамптары, бланктары болот.
Департаменттин толук расмий аталышы:

– мамлекеттик тилде: “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри лигин Өзгөчө кырдаалдарды алдынан алуу жана кесепеттерин жайлоо боюнча капиталдык курулуш департаменти”;

– расмий тилде: “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча Капиталдык курулуш башкармалыгы”.

Башкармалык мекеменин уюштуруу-укуктук формасында иштеген юридикалык жак болуп саналат жана ага бекитилип берилген мүлктү оперативдүү башкарууну жүзөгө ашырат, банк мекемелеринде эсептери бар, өз алдынча балансы, негизги жана жүгүртүү каражаттарына ээ.

Башкармалыкты күтүүгө чыгымдарды каржылоо Министрлик тарабынан тиешелүү жылга каралган чектерде республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Башкармалыктын юридикалык дареги: 7140015, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү, 11.
Бөлүмдүн милдеттери
Бөлүмдүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– жарандык коргонуу тармагында калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча иш-чараларды уюштуруу;

– калкты жана аймакты өзгөчө кырдаалдардан коргоо жаатындагы курулуш-оңдоо-калыбына келтирүү иштеринин мамлекеттик программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.

Бөлүмдүн функциялары
Бөлүм өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

– табигый кырсыктардын, авариялардын, табигый жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча авариялык-калыбына келтирүү иштерин жүргүзүүгө байланышкан жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү профилактикалык-коргоочу мүнөздөгү артыкчылыктуу объекттерди долбоорлоого жана капиталдык курууга мамлекеттик заказчынын функцияларын ишке ашырат. техногендик кырсыктар;

– өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу программасына киргизилген объекттерди долбоорлоо жана куруу мөөнөттөрүнүн ченемдерине ылайык курулуштун, объекттерди жана негизги каражаттарды ишке киргизүүнүн жылдык пландарын аткарат;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык курулуш иштерин жана товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүү боюнча мамлекеттик сатып алууларды жүргүзөт;

– коргоо чараларына жана авариялык-калыбына келтирүү иштерине тиешелүү маселелерди Министрликтин Техникалык кеңешинин кароосуна киргизет;

– аяктаган курулуш объекттерин андан ары тиешелүү эксплуатациялоочу уюмдарга өткөрүп берүү үчүн Мамлекеттик кабыл алуу комиссиясына берет;

– Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрү менен бирдикте Министрлик бекиткен мамлекеттик инвестициялардын жана каржылоонун башка булактарынын эсебинен жарандык коргонуу объекттерин куруу программасын ишке ашырат;

– тийиштүү жылга жарандык коргонуу жаатындагы курулуш объекттерине жана объекттерине мамлекеттик инвестициялардын көлөмүн бөлүштүрүү боюнча Министрликке тиешелүү сунуштарды киргизет;

– Министрликтин программасына киргизилген жарандык коргонуу жаатындагы коргоочу курулмалардын жана башка объекттердин курулушуна контролдук-техникалык көзөмөлдү жүзөгө ашырат;

– жарандык коргонуу жаатындагы курулуш объектилерин жана курулуш объектилерин баштапкы уруксат берүү, долбоордук-сметалык документтер менен өз убагында камсыз кылууну уюштурууну контролдойт;

– жарандык коргонуу жаатындагы өткөөл курулуш объекттери жөнүндө маалыматтарды түзөт;

– объекттерди курууга (оңдоп-түзөөгө) жана негизги каражаттарды күтүүгө болжолдуу көрсөткүчтөрдү, консолидацияланган бюджеттик табыштамаларды иштеп чыгат;

– материалдык-техникалык ресурстар менен камсыз кылат, ошондой эле табигый кырсыктардын натыйжасында кыйрагандардын ордуна калыбына келтирилип жана курулуп жаткан объекттерди жабдууларды жана механизмдерди сатып алат жана кураштырат (монтаждайт);

– Кыргыз Республикасынын тиешелүү келишимдери бар мамлекеттердин чек ара аймактарында өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча чукул иштерди уюштурат жана жүргүзөт;

– инженердик-коргоочу курулмалардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзөт;

– авариялык-калыбына келтирүү иштери боюнча техникалык чечимдерди иштеп чыгат.

Бөлүмдүн укуктары
Ушул Регламентте аныкталган негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн Бөлүм төмөнкүлөргө укуктуу:

– өзүнчө мүлккө ээ болууга, өз атынан мүлктүк укуктарга ээ болууга жана алар үчүн жоопкерчилик тартууга;

жалпы юрисдикциядагы соттордо доогер жана жоопкер болууга;

– Башкармалыктын карамагында турган мамлекеттик мүлктүн сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө;

– өз компетенциясынын чегинде жарандык коргонуу жаатындагы курулуш объектилери боюнча иштерди координациялоону камсыз кылууга багытталган чечимдерди кабыл алууга;

– Башкармалыктын компетенциясына кирген маселелер боюнча иштерди координациялоо үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана материалдарды мекемелерден (уюмдардан) суроого жана алууга;

– ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө.

Бөлүмдүн ишин уюштуруу
Департаментти Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу директор жетектейт.

Департаменттин структурасында директордун орун басарынын кызмат орду каралат, ал статс-катчынын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат жана директорго түздөн-түз баш ийет, Департаменттин ишин уюштурат. жүктөлгөн милдеттерге ылайык. Директор жок болгон учурда анын милдеттерин директордун орун басары аткарат.

Башкармалыктын башкы бухгалтери Департаменттин директорунун сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат.

департаментинин директору:

– өз ишинде түздөн-түз Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин жетектөөчү орун басарына отчет берет;

– Башкармалыктын ишине жетекчилик кылат жана Башкармалыкка жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы, иштин натыйжасы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат;

– Башкармалыктын атынан ишеним катсыз иштейт, Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарында жана уюмдарында, жалпы юрисдикциядагы соттордо анын таламдарын коргойт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда эсептешүү жана башка эсептерди ачат, кол коет; банктык жана финансылык документтер;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Башкармалыктын мүлкүн, финансылык каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алат жана финансылык-чарбалык иш үчүн толук жоопкерчилик тартат;

– өз компетенциясынын чегинде Башкармалыктын бардык кызматкерлери аткарууга милдеттүү болгон буйруктарды чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

– директордун орун басарынын функционалдык милдеттерин аныктайт;

– Департаменттин түзүмүн жана штаттык санын Министрге бекитүүгө киргизет;

– башкармалыктын бөлүмдөрү (тармактары) жөнүндө жоболорду жана кызматкерлеринин кызматтык нускамаларын бекитет;

– Башкармалыктын кызматкерлерин мыйзамда белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана бошотот, аларга сыйлоо чараларын жана жаза чараларын колдонот.

Башкармалыктын кызматкерлерин укуктук жана социалдык жактан коргоо “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.
Башкармалыктын мамлекеттик кызматчыларын ишке алуу жана бошотуу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.
Менчик
Башкармалыктын мүлкү негизги жана жүгүртүүдөгү каражаттар, ошондой эле ага оперативдүү башкаруунун негизинде бекитилип берилген жана Башкармалыктын балансында чагылдырылган башка материалдык баалуулуктар болуп саналат.
Башкармалыктан анын негизги каражаттарын, жүгүртүү каражаттарын жана пайдаланылган мүлкүн алып коюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.
Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук
Башкармалык оперативдүү, статистикалык жана бухгалтердик эсепти жүргүзөт, белгиленген тартипте Министрликке жана тиешелүү мамлекеттик органдарга мамлекеттик отчеттуулуктун документин берет.
Кайра уюштуруу жана жоюу
Башкармалыкты кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.
Башкармалык жоюлгандан кийин калган мүлк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык пайдаланылат.
Башкармалыктын ишинин жүрүшүндө түзүлгөн документтер ал жоюлган учурда «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

Тарыхый маалымдама

2001-жылдын 19-мартында Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин No75 буйругу менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу департаментинин түштүк бөлүмү түзүлгөн.

2001-жылдын 28-июнунда Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин No238 буйругу менен бул филиал өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча өз алдынча түштүк аймактык башкармалыгына айландырылган.

2012-жылдын 20-апрелинде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин No352 буйругу менен өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча түштүк аймактык башкармалыгы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча аймактык башкармалык болуп кайра түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-июлундагы No484 токтому менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча аймактык башкармалыгы Капиталдык курулуш башкармалыгы болуп өзгөртүлгөн. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу.

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу