КР ӨКМ Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору

Байланыштар
Юридикалык дарек: 

 

Чүй облусу, Аламүдүн району, Ленинское айылы, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аскер шаары

Телефон: 0 (312) 44-61-91

Факс: 0 (312) 44-61-90

Электрондук почта: s.c.mchs@mail.ru

Кызматы, милдеттери жана функциялары

Менчик ээсинин ыйгарым укуктарын Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жүзөгө ашырат.

Борбор аскер кызматчылары жана кызматчылар менен толукталат, юридикалык жак статусуна ээ жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдерде аталышы жазылган мөөрү, казыналык системасында эсептешүү жана башка эсептери бар. 

Борбору, бөлүмдөрү окуу-методикалык, окуу-материалдык базаны жакшыртуу, уюштуруу иштерин жана башка иш-чараларды жүргүзүшөт.

2018-жылдын 15-январында Борбордун өздүк курамынын жалпы чогулушу болуп өттү (протокол №1). Анын жүрүшүндө борбордун комиссияларынын төрагаларын жана мүчөлөрүн түзүү боюнча маалымат берилип, студенттерди окутуу жана методикалык нускамалардын жана иштеп чыгуулардын долбоорлорун иштеп чыгуу маселелери көтөрүлдү.

Туруктуу штат менен толуктоо

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу КЖККБнын жалпы саны 51 адамды түзөт. Анын ичинен 30 адам окутуучулук иш менен алектенет: начальник, начальниктин орун басары, окуу-методикалык бөлүмдүн начальниги, улук офицер жана офицер.

Борбордун милдеттери

Борбордун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– Жарандык коргонуу жаатындагы адистерди окутуу, даярдоо жана кайра даярдоо;

– Жарандык коргонуу жаатындагы адистердин кесиптик өсүшү жана квалификациясын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;

– Жарандык коргонууда ишти өркүндөтүүнүн актуалдуу маселелери боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү;

– Жарандык коргонууну уюштурууда жана жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын калкын аракеттенүүгө үйрөтүүдө бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары – Министрлик) илимий-изилдөө иштерин уюштуруу, жүргүзүү жана Жарандык коргонуу жаатында ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышуу;

– Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын адистештирилген кафедралары, анын ичинде башка мамлекеттердин окуу жайлары менен өз ара аракеттенүүнү, өз ара тыгыз байланышта болууну ишке ашыруу жана атайын дисциплинанын бирдиктүү окуу пландарын жана программаларын биргелешип иштеп чыгуу;

– педагогикалык жамааттын окуу-методикалык ишин өркүндөтүү;

– профессордук-окутуучулар жамаатынын, илимий-педагогикалык кызматкерлердин, угуучулардын жана студенттердин биргелешкен ишмердүүлүгү аркылуу фундаменталдык жана прикладдык илимдерди өнүктүрүү, алынган натыйжаларды окуу процессинде пайдалануу.

Борбордун функциялары

Борбордун функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

– Борбордун бир жылга иш пландарын иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте Министрликтин бекитүүсүнө берүү;

– Борборду студенттер менен толуктоо пландарын жана бир жылга калк менен көчмө сабактарды өткөрүүнүн пландарын иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте бекитүүгө киргизүү;

– Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана администрациялык ведомстволорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын кызмат адамдарын жана адистерин Жарандык коргонуу жаатында даярдоо жана кайра даярдоо;

– Министрликтин өрт-куткаруу түзүмдөрү жана ыктыярдуу түзүмдөрү үчүн өрт коопсуздугу жаатында өздүк курамды баштапкы жана кесиптик даярдоо;

– орто окуу жайларынын “Жашоо коопсуздугунун негиздери” жана жогорку окуу жайларынын “Өмүр коопсуздугу” курстарынын окутуучуларын, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын кызматкерлерин, ошондой эле калкты өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү эрежелерин жана коргонуу ыкмаларын окутуу; 

– «Өзгөчө кырдаалдардан коргоо» жана «Өрт коопсуздугу» адистиктери боюнча студенттердин кесиптик билимдерин өздөштүрүүсүнө, кызматтык милдеттерин ийгиликтүү аткарууга көмөк көрсөтүү;

– азыркы талаптарды, илим менен техниканын акыркы жетишкендиктерин, практикалык маселелерди эске алуу менен угуучуларды жана студенттерди даярдоонун сапатын жогорулатуу;

– Кыргыз Республикасынын жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамы менен «Техносферанын коопсуздугу» окутуу багыттары боюнча окуу-методикалык каражаттарды иштеп чыгуу боюнча тикелей иштерди жүргүзүү;

– адистештирилген бөлүмдөрдүн студенттери менен Жарандык коргонуунун актуалдуу темалары жана багыттары боюнча илимий-изилдөө иштерин уюштуруу (студенттер менен илимий-изилдөө иштери);

– Борбордун, Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын Окуу борборунун, Министрликтин аймактык бөлүмдөрүнүн Жарандык коргонуу курстарынын жана жогорку жана орто кесиптик окуу жайларынын адистештирилген башкармалыктарынын окуу процессин илимий-методикалык жана окуу-методикалык жактан камсыз кылуу;

– Министрликтин борбордук аппаратында жана түзүмдүк бөлүмдөрүндө «Техносферанын коопсуздугу» багыты боюнча студенттер үчүн практиканын жана практиканын бардык түрлөрүн уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү;

– мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө ишти жүзөгө ашыруу;

– Жарандык коргонуу жаатындагы билимди жайылтуу, окуу-методикалык материалдарды даярдоо жана басып чыгаруу, семинарларды жана конференцияларды өткөрүү.

 

Жарандык коргонуу курстарынын базасында борбордун түзүлүшүнүн тарыхы

Жарандык коргонуу курстары 20-кылымдын 60-жылдарынын башында түзүлгөн. Алар Кыргыз ССР ГОнун штабынын курамына кирген жана Кыргыз ССР ГОнун башкаруучу, командалык жана тескөөчү курамын согуш мезгилинде республиканын калкын массалык жок кылуу жана ядролук сокку урууда аймагын куралдан коргоо боюнча тынчтык мезгилде жарандык коргонуу иш-чараларын даярдоо үчүн арналган. Ага ылайык, жарандык коргонуу курстары тарабынан республиканын бардык категорияларынын жетекчилигинин жана башкаруучу курамынын күчтөрүн жана каражаттарын башкаруу көндүмдөрүн үйрөтүүгө, ошондой эле калкты окутууга, жарандык коргонуунун максаттарын жана милдеттерин жайылтууга багытталган иш-чаралар өткөрүлдү. Жыл сайын ЖК курстарында миңге жакын студент билим алган.

Кыргыз Республикасынын эгемендигине ээ болгондон кийин ЖК курстары Кыргыз ССР ЖКнын мурда иштеп келген штабынын базасында түзүлгөн КР МСУнун администрациясынын курамына кирген. 1993-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын Президентинин № VII-153 Жарлыгы менен Жарандык коргонуу башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик комиссиясынын карамагына өткөрүлүп, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы болуп өзгөртүлгөн. 

1996-жылдын 4-мартында Президенттин №УП-45 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу боюнча мамлекеттик комиссиясы Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу министрлиги болуп өзгөртүлгөн.

2000-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Президентинин № 363 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп өзгөртүлгөн, анын курамына Кыргызгидромет жана Экология департаменти 2005-жылдын 15-октябрында кирген. Президенттин № 462 Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп өзгөртүлдү.

Бул мезгилде Жарандык коргонуунун сабактарын уюштурууда Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргонуу министрлигинин Жарандык коргонуу башкы башкармалыгынын курамына кирген.

2005-жылдын 20-декабрында Министрликтин түзүмү кайра түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 29-ноябрындагы No 541 токтомунун жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин буйругунун негизинде 20-декабрдагы № с-528, жарандык коргонуу боюнча иштеп жаткан курстардын базасында Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Борбордук курстары түзүлгөн. Жарандык коргонуунун борбордук курстары өз алдынча түзүм катары өз милдеттери жана ыйгарым укуктары менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин курамына кирди. Окуучуларды даярдоонун сапатын мындан ары жогорулатуу жана окуу-материалдык базасын өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин буйругу менен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аскер шаарчасынын имараты жана аймагы Аламүдүн районуна караштуу Ленин айылы борбордук курстар жайгашкан жер болуп белгиленди.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 16-майындагы No 175 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маселелери” токтомуна жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин 17-августундагы No 664 буйругуна ылайык , 2008-жылы Борбордук курстар Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Республикалык курстары болуп өзгөртүлгөн.

Жарандык коргонуунун республикалык курстары кошумча кесиптик билим берүүнүн (квалификациясын жогорулатуунун) атайын илимий-билим берүү мекемеси, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин окуу-методикалык ишинин борбору болгон. Алар министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, Жарандык коргонуу кызматтарынын, аймактык жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын жана мекемелердин, алардын уюштуруу-укуктук формаларына жана формаларына карабастан Жарандык коргонуу жаатындагы кызмат адамдарын жана адистерин даярдоону, калкты жана аймактарды алдын алуу, коргоо, табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды, согуш мезгилинде келип чыккан коркунучтарды жоюу жана Жарандык коргонуу жаатындагы менчик, ошондой эле орто жана жогорку окуу жайларынын «Жашоо коопсуздугунун негиздери» курсунун окутуучулары кайра даярдоону уюштурушту. 

2007-жылы «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2007-2010-жылдарга иш-аракет жана келечектүү өнүктүрүү программасын» өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруу максатында. Өлкөнү өнүктүрүү стратегиясынын (ӨӨС) алкагында Жарандык коргонуу боюнча республикалык курстарды өнүктүрүү боюнча Долбоордук сунуш иштелип чыгып, Швейцариянын Өнүктүрүү Кызматташтык Агенттигине (SDC) кароого сунушталган. КДМБ тарабынан бул долбоордун аткаруучусу катары Эл аралык миграция уюму (МОМ) аныкталган.

 

Бул долбоорду 2008-жылы ишке ашыруу максатында төмөнкүдөй иш-чаралар жүргүзүлдү.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен:

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Республикалык курстарынын административдик имаратында капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, 1-2-кабаттуу бардык класстар, ашкана, мейманкана бөлмөлөрү. 4708200 сомдук оңдоо иштери жүргүзүлдү.

Кыргыз Республикасындагы МЧК тарабынан:

- керектүү эмеректер, окуу класстары жана конференц өтүүчү залга оргтехникалар менен камсыздалган;

– студенттер үчүн толук жабдылган ашкана жана мейманкана бөлмөлөрү;

-керектүү адабияттар жана көрсөтмө куралдар сатылып алынган;

– Казакстан Республикасынын материалдык-техникалык базасын жакшыртуу үчүн GZ 26 000 сом төлөп, 2009-жылдын январынан 2010-жылдын январына чейин бир календарлык жыл ичинде интернет кызматтарын көрсөтүү жакшырган.

Долбоорду ишке ашыруу үчүн 100 миң АКШ доллары каралып, сарпталган.

Жарандык коргонуунун республикалык курстары ар бир адамга заманбап окуу-методикалык жана техникалык деңгээлде өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана жоюуга байланышкан ар кандай маселелер боюнча лекцияларды, тренингдерди жана семинарларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча кызматтардын кеңири спектрин көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.

2011-жылдын 9-февралында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №35 токтому менен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору түзүлдү. 

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жарандык коргонуунун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору (мындан ары – Борбор) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жарандык коргонуунун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору болуп саналат. Жарандык коргонуунун жетекчилиги, командалык курамы, мамлекеттик бийлик органдарынын, уюмдардын, мекемелердин кызмат адамдары, калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө даярдоо.

Борбор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жогорудагы токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жарандык коргонуунун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө» жобонун негизинде  жана Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана башка ченемдик укуктук актылары менен иштейт.

Билим берүү ишмердүүлүгүнүн юриспруденциясы «Лицензиялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүзөгө ашырылат жана Борбор Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан лицензияланган.

Уюмдун расмий кыскартылган аталышы: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу CPPS GZ.

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу