Калдык сактоочу жайлар менен иштөө боюнча департаменти

Байланыштар

Юридикалык дарек:

Ош, Муминов к., 11

Телефондор:

Ош шаары боюнча: 0 (3222) 7-39-50

Бишкек шаары: 0 (312) 56-23-91

факс: 0 (3222) 7-03-11

Электрондук почта: aars_mes.kg@mail.ru

Кызматы, милдеттери жана функциялары

Жалпы жоболор

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Калдыктарды сактоочу жайларды башкаруу боюнча агенттик (мындан ары – Агенттик) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайлар менен калдыктарды сактоочу жайларды башкаруу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруучу бөлүм болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында.
Агенттик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ушул Жобону жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат. , Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган.
Агенттик мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана башка уюмдар менен өз ара аракеттенет.
Агенттиктин өз алдынча балансы, негизги каражаттары жана жүгүртүү каражаттары бар. Иш-чараларды каржылоо тиешелүү жылга республикалык бюджетте каралган каражаттардын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен жүзөгө ашырылат.
Агенттик юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, штамптары, Кыргыз Республикасынын Казыналык системасында эсептешүү эсептери болот.

Агенттиктин толук аталышы:

– мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасы- нын Озгочо кырдаалдар Министр лигиндеги Калдык сактоочу жайлар менен иштоо боюнча агент»;

– расмий тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Калдыктарды сактоо агенттиги».

Агенттиктин юридикалык дареги: 723500, Ош шаары, Муминов көчөсү, 11.
Уюштуруу-укуктук формасы мамлекеттик мекеме болуп саналат.
Агенттиктин максаттары жана милдеттери
Агенттиктин максаты Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлар жана тоо-кен калдыктары көмүлгөн жайларды иштетүүдө коопсуздукту камсыз кылуу жана белгиленген коопсуздук талаптарын сактоо боюнча чараларды ишке ашыруу болуп саналат.

Агенттиктин милдеттери:

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана тоо-кен калдыктарын сактоочу жайларды коопсуз тейлөө боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана тоо-кен жайларында авариялык-калыбына келтирүү жана реабилитациялоо иштеринин жылдык пландарын түзүү жана ишке ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана тоо-кен жайларында реабилитациялык жана авариялык-калыбына келтирүү иштеринин аткарылышына ведомстволук өндүрүштүк-техникалык мониторингди ишке ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлардын жана тоо-кен жайларынын коопсуздугун камсыз кылууга багытталган программаларды ишке ашыруу үчүн инвестицияларды тартуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу.

Агенттиктин функциялары

Агенттик төмөнкү функцияларды аткарат:

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларга жана таштанды жайларына мониторинг жүргүзөт жана башкарат;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана тоо-кен калдыктарын сактоочу жайларды башкаруу боюнча илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө, профилактикалык, коргоочу жана авариялык-калыбына келтирүү иштеринин пландарын белгиленген тартипте иштеп чыгат жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине бекитүүгө киргизет. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларды жана тоо-кен жайларын башкаруу чөйрөсүндө радиациялык коопсуздук боюнча программаларды белгиленген тартипте контролдоочу органга бекитүүгө киргизет;

– башка мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары жана эл аралык уюмдар менен калдык сактоочу жайларды жана тоо-кен калдыктарын сактоочу жайларды башкаруу жаатында кызматташууну ишке ашырууга катышат;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана таштанды жайларында илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө, профилактикалык, коргоо жана авариялык-калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын каражаттарын тартат;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайларда жана тоо-кен калдыктары көмүлгөн жайларда илимий-изилдөө, долбоорлоо-изилдөө, профилактикалык жана коргоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүгө конкурстук тандоолорду (конкурстарды) өткөрөт. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдары;

– Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагындагы калдык сактоочу жайлардын жана тоо-кен жайларынын эсебин, коопсуздугун баалоону жана паспорттоштурууну жүргүзөт;

– жарандардын, юридикалык жактардын, анын ичинде коомдук уюмдардын, мамлекеттик бийлик органдарынын, башка мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суроо-талаптары боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекет жөнүндө мыйзамдарынын талаптарын эске алуу менен Агенттиктин иши жөнүндө маалыматтарды берет. сырлар;

– калдык сактоочу жайлардын жана кен казуучу жайлардын аймактарындагы радиациялык абал жөнүндө калкка, мамлекеттик бийлик органдарына, башка мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына маалымдайт.

Тарыхый маалымдама

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-декабрындагы No 731 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө” токтомунун негизинде, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин 2009-жылдын 30-декабрындагы № 1276 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттикти түзүү жөнүндө”, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттик жөнүндө” жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 12.06.2010-ж. Декрети менен бекитилген. № 81 ВП – Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттик түзүлдү.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 12-июнундагы No 406 токтомунун негизинде жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 20-февралдагы “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө” токтомуна ылайык 2012-ж. № 115 Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттик, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдыктарды сактоочу жайларды жүгүртүү боюнча агенттик болуп өзгөртүлгөн. Директор болуп учурда аталган агенттиктин жетекчиси болуп иштеп жаткан Д.Ш.Кушбаков дайындалды.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Атомдук жана радиациялык коопсуздук боюнча агенттик түзүлгөндөн бери азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу калдыктарды сактоочу жайларды башкаруу боюнча агенттик тарабынан коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир катар иштер аткарылды. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы калдык сактоочу жайлардын жана таштанды төгүүчү жайлардын.

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу