КР ӨКМ караштуу «Авиация ишканасы» мамлекеттик ишканасы

Байланыштар
Юридикалык дарек:

Бишкек, Аэропорт “Манас”

Телефон: 0 (312) 96-11-00

Факс: 0 (312) 96-11-03

Электрондук почта: saemes@mail.ru

Кызматы, милдеттери жана функциялары

Жалпы жоболор

1. “Авиациялык ишкана (мындан ары – Ишкана) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин карамагында” (мындан ары – Министрлик) мамлекеттик ишканасы (мындан ары – Министрлик) жана бардык укуктар жана милдеттер боюнча укук мураскери болуп саналат. «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Авиация департаменти» мамлекеттик ишканасы.

2. Ишкана өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Аба кодексин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актыларын, Министерство, ошондой эле ушул Устав.

3. Ишкананын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, башка мөөрлөрү, штамптары, гербдери, белгиленген үлгүдөгү бланктары болот.

4. Ишкананын толук расмий аталышы:

– мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри лигине кароо Мамлекеттик иштеген “Авиациялык ишканасы”;

– расмий тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Авиация ишканасы» мамлекеттик ишканасы;

– англис тилинде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Мамлекеттик авиация ишканасы.

5. Ишкана мамлекеттик ишкананын уюштуруу-укуктук формасында иштеген, чарба жүргүзүү укугуна негизделген, өзүнчө мүлккө ээ жана чарбалык эсеп менен иштеген юридикалык жак болуп саналат.

Ишкана чарба жүргүзүү укугунун негизинде ага берилген мүлктүн ээси болуп саналбайт.

Ишкананын юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, 720062, Бишкек шаары, «Манас» эл аралык аэропорту.

6. Ушул Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

 

II. Ишкананын негизги милдеттери жана функциялары

7.Ишкананын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

– өзгөчө кырдаалдардын, табигый кырсыктардын алдын алуу жана жоюу боюнча авиациялык жардам көрсөтүү;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин тапшырмасы боюнча авиациялык иштерди жүргүзүү;

– каттар каттамдарын аткаруу;

– издөө-куткаруу иштерин, санитардык жана айлана-чөйрөнү коргоо иш-чараларын жүргүзүүдө авиациялык жардам көрсөтүү;

– учууларды, абада ташууларды жана аба кемелерин коопсуз эксплуатациялоону уюштуруу жана аткаруу;

– чарба жүргүзүү укугунун жана башка мүлктүн негизинде өткөрүлүп берилген талаптагыдай багуу боюнча чараларды ишке ашыруу;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставга ылайык башка иштерди жүргүзүү.

8. Ишкана жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

– аба ташууну жөнгө салуучу документтердин талаптарына ылайык өзгөчө кырдаалдарды жоюуга көмөк көрсөтүү үчүн транспорттук жана башка учууларды уюштурат жана жүзөгө ашырат;

– издөө-куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин тапшырмасы боюнча аба ташууну уюштурат жана ишке ашырат;

– санитардык жана айлана-чөйрөнү коргоо иш-чараларын жүргүзүүдө учууларды жүзөгө ашырат;

– учуу коопсуздугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына жана жарандык авиациянын эл аралык уюмдарына ылайык учуу иштерин уюштурат жана жүзөгө ашырат;

– Кыргыз Республикасынын жарандык авиациясы чөйрөсүндөгү талаптарга ылайык учуу даярдоону, квалификациясын жогорулатууну, учуу жана техникалык персоналды даярдоону жана текшерүүнү жүргүзөт;

– учуунун коопсуздугун камсыз кылуу максатында учуу ишин уюштурууну, аба кемелерин техникалык тейлөөнү, авиациялык техниканы пайдаланууну, учуу иштерин жүргүзүүнү жөнгө салуучу документтерди изилдөө боюнча командалык, учуу жана инженердик-техникалык курам менен иш-чараларды жүргүзөт;

– аба кемелеринин жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу жана ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзөт;

– авиациялык кырсыктардын саны, бул кырсыктардын себептери жөнүндө маалыматтарды иштеп чыгат, учуу иштерин уюштурууну жакшыртуу жана учуунун коопсуздугун жогорулатуу боюнча чараларды иштеп чыгат жана ишке ашырат;

– учуу тилкелерин жана аймактарды эксплуатациялоо, оңдоо, реконструкциялоо жана күтүү маселелеринде жергиликтүү аткаруу бийлик органдары менен өз ара аракеттенет;

– Ишкананын авиациялык техникасын калыбына келтирүү жана модернизациялоо боюнча чараларды ишке ашыруу үчүн белгиленген тартипте инвестициялык каражаттарды издөө жана тартуу менен алектенет;

– өз компетенциясынын чегинде калкты жана айлана-чөйрөнү өзгөчө кырдаалдардан коргоого багытталган схемалар боюнча сунуштарды даярдоого катышат;

– юридикалык жана жеке жактар, анын ичинде чет өлкөлүк жактар менен түзүлгөн келишимдердин негизинде аба кемелерин эксплуатациялоону алардын абада ташуу муктаждыктарын жана учуу коопсуздугунун сакталышын эске алуу менен ишке ашырат;

– жарандык авиация чөйрөсүндөгү ченемдик документтерге, ченемдик укуктук актыларга жана иштеп чыгуучу белгилеген технологияларга ылайык аба кемелеринин учууга жарамдуулугун колдоо менен алектенет;

– тармактык бюллетендерге жана техникалык шарттарга ылайык авиациялык техникага модификацияларды жүргүзөт;

– түзүлгөн келишимдердин негизинде башка авиакомпаниялардын, анын ичинде чет өлкөлүк авиакомпаниялардын учууларына авиа билеттерди сатуу боюнча агенттин милдетин аткарат;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка жарандык-укуктук бүтүмдөрдү жасайт;

– Кыргыз Республикасынын жана башка мамлекеттердин жарандарынын арасынан Кыргызстандын аймагында да, анын чегинен тышкары да адистерди даярдоо жана кайра даярдоо менен алектенет;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган иштин башка түрлөрүн жүзөгө ашырат.

Ишкана өзүнө чарба жүргүзүү укугунун негизинде берилген акча каражаттарын жана мүлктү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген иштерге пайдаланат.

Тарыхый маалымдама

Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу, каттамдарды жүргүзүү, авариялык-куткаруу иштерин жүргүзүү, медициналык жардам көрсөтүү жана санитардык жана экологиялык иш-чараларды жүргүзүү функцияларын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 12-декабрындагы № 848 токтому Экология жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Авиация департаменти. 2009-жылы Авиация департаменти «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Авиациялык ишканасы» мамлекеттик ишканасы болуп кайра түзүлгөн.

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу