Датасы боюнча отчет түзүңүз        

 

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу