КР системасын өнүктүрүүнүн 5 стратегиялык багыттары боюнча комплекстүү прикладдык изилдөөлөр боюнча жол картасы

Кароолор (446)

Кыргыз Республикасында Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо системасын өнүктүрүүнүн 5 стратегиялык багыттары боюнча комплекстүү прикладдык изилдөөлөр

Кыргыз Республикасынын DRR Улуттук Платформасы Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн (ВПП ООН) колдоосу менен Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, DRR боюнча Улуттук платформанын катчылыгы менен тыгыз координацияда жана кызматташууда 2022-жылдын май айында Энергиянын кайра жаралуучу булактарын жана энергиянын эффективдүүлүгүн өнүктүрүү борборлору Кыргыз Республикасынын Улуттук өнүктүрүү программасында чагылдырылган Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча өкмөттүн стратегиялык пландарын колдоо боюнча иш-аракеттерди деталдуу талдоо жана пландаштырууну негиздөө үчүн комплекстүү колдонмо изилдөө жүргүзүштү. Кыргыз Республикасы 2026-жылга чейин, ошондой эле 2015-2030-жылдарга табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Сендай алкактарынын артыкчылыктары. Бул аялуу жана таасир этүүчү факторлорду толугу менен кароо зарылдыгы менен шартталган. Бул изилдөө Кыргыз Республикасындагы DRR  жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо улуттук системасынын “коркунуч” факторун өзүнчө кароодон “тобокелдикти” табигый жана социалдык экологиялык факторлордун өз ара аракеттенүүсүнүн комплекси катары кароого методологиялык өтүүнү камсыз кылууга багытталган.

 

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу