БУУнун Эл аралык эксперттердин мультидисциплинардык тобунун “CADRI демилгелери (CADRI)” Кыргыз Республикасында кырсыктардын тобокелдигин азайтуунун потенциалын диагностикалоо жөнүндө баалоо миссиясынын жыйынтыктарын камтыйт

Кароолор (349)

 Бул Отчет БУУнун “CADRI Initiatives (CADRI)” эл аралык эксперттеринин мультидисциплинардык тобу тарабынан жүргүзүлгөн Кырсыктардын тобокелдигин азайтуунун Улуттук тутумунун дараметин диагностикалоонун жана баалоонун жыйынтыктарын камтыйт. Мүмкүнчүлүктөрдү диагностикалоо жана баалоо эки этапта жүргүзүлдү: Биринчи этап 2021-жылдын 1-июнунан 4-июнуна чейинки мезгилде гибрид форматында өткөрүлдү, Кыргыз Республикасында KARI кароо миссиясы өткөрүлдү. Анда түрдүү тармактардагы жана аймактардагы көйгөйлүү маселелер талкууланган. Кароо миссиясынын жүрүшүндө ыкмалар иштелип чыгып, 8 сектор боюнча алдыдагы оффлайн диагностикасына басым жасалып, техникалык тапшырмалар бекитилген. Экинчи этап 2022-жылдын 21-февралынан 4-мартына чейин оффлайн режиминде, бардык министрликтердин жана ведомстволордун адистеринин катышуусунда, ошондой эле тобокелдиктерди баалоо, зыян жана жоготуулар боюнча маалыматтарды башкаруу, өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүү, эрте эскертүү системасы, жергиликтүү деңгээлде талдоо потенциалы, тиешелүү кызматтар жана президенттин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү, Ысык-Көл облусунун Ак-Суу району, Чүй облусунун Аламүдүн району жана Ош шаарынын мэриясы камтылган. Потенциалды диагностикалоо сегиз артыкчылыктуу сектордо жүргүзүлдү: айыл чарба, экология, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо, суу менен камсыздоо жана канализация, билим берүү, транспорт, телекоммуникация жана туризм. БУУнун “CADRI Initiatives (CADRI)” эл аралык эксперттеринин көп тармактуу тобунан алынган сунуштар улуттук пландоону өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет жана көмөктөшөт, тиешелүү тармактык пландарды, саясий жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуунун жана/же кайра кароонун бир бөлүгү катары каралат. улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги, анын ичинде жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо (CCA). Диагностикалык процесске БУУнун 48 эл аралык эксперти катышты. Кыргыз Республикасы Борбордук Азиядагы континенттик, тоолуу өлкө, бир катар геологиялык, гидрометеорологиялык, биологиялык жана технологиялык коркунучтарга дуушар болгон жана аялуу. Кыргызстанда сел жана мезгилдүү суу ташкындары көп катталып, адамдык жана каржылык олуттуу жоготууларга алып келет. Өлкө Борбордук Азиядагы сейсмикалык жактан эң кооптуу аймактардын бири болуп эсептелет – ал жерде жылына орто эсеп менен 300гө жакын жер титирөө катталат, ал эми калктын 66% жакыны катуу жер титирөөлөргө өтө алсыз болгон турак жайларда жашашат; бруцеллез кеңири таралган, кызылча сыяктуу оорулардын очогу бар. Өлкө ошондой эле канаттуулардын тумоосу сыяктуу башка биологиялык коркунучтарга да алсыз жана айыл чарба өндүрүшү азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурган чегиртке каптоосунан дайыма жабыркап турат. 2020-2021-жылдары COVID-19 пандемиясы өлкөгө катуу сокку урду жана саламаттыкты сактоо жана билим берүүдөн тартып миграциялык саясатка чейинки көйгөйлөрдү ачыкка чыгарды. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2019-жылдын август айында КАДР өнөктөштүгүн мобилизациялоо өтүнүчүн берген, кароо миссиясы 2021-жылдын 1-4-июнунда аралыктан өттү. Дараметин диагностикалоо боюнча сунуштар DRR улуттук стратегиялык концепциясын жана БУУнун 2023-2027-жылдардагы стратегиялык кызматташтык алкактарын карап чыгуу жана жаңылоо үчүн негиз болуп кызмат кылат жана улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги жаңы же иштеп жаткан тармактык пландарга, саясаттык документтерге жана стратегиялык документтерге интеграцияланат. DRR жана AIK чөйрөсүндөгү деңгээлдер. Баалоо миссиясы Кыргыз Республикасында 2022-жылдын 21-февралынан 3-мартына чейин өттү. Улуттук системанын диагностикасын өкмөт менен БУУнун өлкө командасы биргелешип жүргүзгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эки жуманын ичинде диагностикалык процесске жетекчилик кылуу жана колдоо көрсөтүү үчүн 12 өкүлдү дайындады. Диагнозду ПРООН, ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНФПА, ЮНДАКтан турган 11 эл аралык эксперттен турган мультидисциплинардык команда жана БУУнун Кыргыз Республикасындагы өлкө командасынын 15 эксперти, анын ичинде ФАО, OCHA, ПРООН, ЮНИСЕФ, WFP, ЮНФПА, ДСУ колдоду. Миссиянын корутундулары жана сунуштары боюнча бөлүмдө (3-6-главаларда) учурдагы кырдаал, күчтүү, алсыз жактары, табигый кырсык коркунучун башкаруу системасынын алсыз жактары жана система туш болгон негизги көйгөйлөр камтылган. Бөлүмдөр Сендай алкактык конвенциясынын негизги мамылары боюнча түзүлөт, атап айтканда: Тобокелдикти түшүнүү (3-глава), Тобокелдиктерди башкаруу (4-бөлүм), Кырсык тобокелдигине туруктуулукту инвестициялоо (5-глава), Жооп кылууга жана калыбына келтирүүгө даярдык (6-глава). Ар бир бөлүмдө мыйзамдык жана ченемдик укуктук база, болгон мүмкүнчүлүктөр (күчтүү жана алсыз жактары), улуттук уюмдар жана кызыкдар тараптар туш болгон негизги көйгөйлөр көрсөтүлөт. 3-5-главаларда жалпы сунуштар аларды ишке ашыруу үчүн кабыл алынышы керек болгон кыска, орто жана узак мөөнөттүү кадамдарга бөлүнөт. DRR тутумунун бүтүндөй сүрөттөлүшүнөн кийин, ар бир изилденген секторлордогу иштердин абалынын кыскача презентациясы жана ар бир секторго мүнөздүү сунуштардын таблицасы бар. Деталдаштырылган сектордук изилдөөлөр бул отчеттун өзүнчө тиркемелеринде камтылган жана тематикалык эксперттер тобу тарабынан иштелип чыккан кошумча маалымат болуп саналат (өзүнчө макалаларда көрсөтүлөт). Кырсыктарды башкаруунун бардык этаптарына гендерди интеграциялоо боюнча сунуштар өзүнчө бөлүмдө берилген. Аймактык долбоордун алкагында табигый кырсыктардын кесепеттерин баалоо процессинде жергиликтүү деңгээлде, тактап айтканда Бишкек шаары каралгандыктан, талдоонун жыйынтыгы тиркемеде келтирилген. Долбоор Долбоор шаарлардын Туруктуулугун баалоо карталарынын – Скрининг жана Саламаттыкты сактоо системасынын туруктуулугун баалоо жыйынтыгынын негизинде даярдалган. Отчет 2030-жылга чейин шаарларды туруктуу кылуунун (MCR2030) он мамысынын айланасында түзүлгөн.
 

Жабуу
Жабуу
Жабуу
Жабуу --> Жабуу